subsidie zonnepanelen

Subsidie bij zonnepanelen

subsidie zonnepanelen

Voor het aanschaffen van zonnepanelen zijn er een aantal subsidies die op uw situatie van toepassing zouden kunnen zijn.

Particuliere subsidie

Helaas is de subsidiepot voor particulieren nu echt leeg. Het is duidelijk dat er geen nieuwe landelijke regeling zal komen. Sowieso blijft het natuurlijk slim om uw eigen stroom op te wekken, terugverdientijden zijn alleen maar korter geworden sinds dezelfde periode vorig jaar. Dus waar wacht u nog op…Zet de zon in!

TEKST AANPASSEN!

Bedrijfsmatige subsidie

Zakelijk zijn er 3 regelingen waar u mogelijk gebruik van mag maken:

  1. EnergieInvesteringsAftrek (EIA). U mag 41,5% van de investering in zonnepanelen aftrekken van uw winst. Volt4U kan voor u deze subsidie aanvragen.
  2. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is de reguliere investeringsaftrek, vraag bij uw boekhouder wat het voordeel voor u is. Over het algemeen kunt u ongeveer 28% van uw investering aftrekken van uw winst via deze regeling.
  3. Milieu-investeringsaftrek / Willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Dit geldt alleen voor daken met asbest. Neem contact op met Volt4U voor meer informatie over deze regeling en zonnepanelen.